Dr. Giovanni Armillotta presents You

for the Albanian Football (Soccer) and Sports

Dr. BESNIK DIZDARI on line

Ballkaniada 1946. Shqipëria – Kampione e Ballkanit në startin e “Luftës së Ftohtë” në Evropë
Rozafat, Tiranë, 2007, pp. 100

To buy this book or have infos on it, write to bdizdari@san.com.al, bdizdari@sanx.net

HOME

2007