Dr. Giovanni Armillotta presents You

for the Albanian Football (Soccer) and Sports

Dr. BESNIK DIZDARI on line


Sabah Bizi... Dhe brezi i tij
Dy dekada histori tė futbolli shqiptar dhe gazetarisė rreth tij (1964-1982)
Kumi, Tiranė, 2019, pp. 288

To buy this book or have infos on it, write to bdizdari@san.com.al, bdizdari@sanx.net

HOME

 

2019